Referanseanlegg AgroNova 2020

AgroNovas teknologi er installert på en rekke anlegg i Polen. Polske myndigheter ligger i front med implementering av nye eu-regler for bærekraftig slambehandling og AgroNova har hatt stor suksess med sin unike miljøteknologi i det polske markedet. Datterselskapet Biovacuum AB har mer enn 500 fornøyde kunder i Sverige med installasjon og service av minirenseanlegg. Minirenseanlegg tilbys foreløpig kun i det svenske markedet og er et produkt for hustander som sameier fra 5 pe og opp til 100 pe. 

Anlegget i Lubowo, like utenfor storbyen Poznan, var AgroNovas første anlegg i Polen. Installasjonen erstattet en pilotinstallasjon på samme renseanlegg. Anlegget ble utvidet for å møte befolkningsvekst i kommunen.

LUBOWO

1740 PE - Ferdigstilt Mars 2018

Ett av to anlegg i den Polske kommunen Solec. Leveransen skjedde utelukkende innenfor eksisterende anleggsvegger og man oppnådde en økt kapasitet på hele 30 % på anlegget. Det ble montert ny mottakstank til innløpet. 

Welnin

5670 PE - Ferdigstilt Juni 2018

Anlegg nummer to i kommunen Solec. Ombygging innenfor eksisterende anleggsstruktur med de samme gode resultatene som på det store anlegget i Welnin. Leveransen besto av nytt filter, kompostenhet og biomassebrenner

Swiniary 

3000 PE -  Ferdigstilt August 2018

Løsning levert til den polske kommunen Dzierzkowice. Leveransen består av komplett system for avvanning og kompostering av kloakkslam integrert på eksisterende renseanlegg. 

TERPENTYNIE

2620 PE - Ferdigstilt Oktober 2019

Ombygging og utvidelse av kommunalt rensenalegg. Desidert største installasjon så langt, med doble linjer. Leveransen består av 2 stk SF6000 fra Salsnes Filter, 2 stk C20 kompostmaskiner og 2 stk 60 kW biomassebrennere. 

SEDZISZOW

11000 PE - Ferdigstiles juni 2020

Prosjektert anlegg som kommer for bygging i løpet av 2020. 

LUBINICE 

5000 PE -  Ferdigstilles 2020