Ett skritt nærmere en løsning !

AgroNova leverer komplette løsninger for lokal slambehandling på deres renseanlegg. Leveransen inkluderer forprosjektering, detaljprosjektering, utstyr, montering og igangkjøring. AgroNova leverer også skybasert prosesskontroll som sikrer at alle kritiske driftsparametere er innenfor forskriftskravene. 

Fyll ut skjemaet nedenfor et uforpliktende tilbud om løsning. AgroNova leverer teknologi og ustyr i hele Norge, inkludert Svalbard.

0%