Dette er AgroNova 2020

AgroNova har de siste 15 årene utviklet bærekraftige løsninger for slambehandling. Selskapet har datterselskap med betydelig aktivitet i Polen og Sverige. Konsernet omsetter for rundt 30 MNOK og har mer enn 30 dyktige medarbeidere som leverer små og mellomstore renseanlegg, oppgraderer eksisterende anlegg og daglig bistår med service på flere hundre anlegg i Polen og Sverige.

AgroNova 2020 er en unik løsning for slambehandling på eksisterende rensenalegg. Kloakkslammet omdannes til høyverdig biomasse gjennom en lukket komposteringsprosess. Biomassen er etter dette egnet for produksjon av energi eller som råstoff til organisk gjødsel. Eneste restprodukt etter forbrenning er aske som fungerer som råstoff for fosforgjenvinning og jordforbedringsmiddel.

I 2018 fusjonerte Agronova med det polske selskapet Bionor. Bionor hadde fra før datterselskapet Biovacuum i Sverige. Fusjonen har tilført AgroNova betydelig kompetanse og ressurser, og selskapet kan i dag stå for komplette leveranser som inkluderer alt fra prosjektering til gjennomføring. Zbigniew Dyk leder virksomheten i Polen og Sverige. Han behersker det skandinaviske språket muntlig og skriftlig, og er en betydelig ressurs med mer enn 30 års relevant bransjeerfaring. 

Peter Mollatt

CEO  AgroNova AS

Kjell Aanerød

CTO AgroNova AS

Zbigniew Dyk

CEO BioNor Sp.z.o o

Lars Falch

Senior Advisor AgroNova AS

Ryszard Dyminski

CTO Bionor Sp.z.o. o

Kerstin Johansson

Office Manager Biovacuum AB

Datterselskaper av AgroNova AS

Biovacuum AB

Vänersborgvägen 19,     66232 Åmål, Sweden Tel: +46 532 430 40

www.biovavuum.se

Bionor Sp.z.o o

Ul. Ściegiennego 26,25 – 114 Kielce, Poland +48 41 348 33 03

www.bionor.pl