Om AgroNova

AgroNova AS er en ledende aktør på gjenvinning av organisk avfall. Selskapet har i mer enn 10 år arbeidet med bærekraftige løsninger for matavfall og kommunalt kloakkslam. AgroNova Prosessen er en løsning som omdanner organisk avfall til høyverdig biomasse på kun få dager. Prosessen er patentert. 

På vårt anlegg i Moss foregår produksjonen av Fibral®. Her foregår også produktutvikling og tester av Fibral i eget laboratorium. Vi har dessuten et fullskala test- /behandlingsanlegg for organisk avfall lokalisert vegg i vegg med produksjonen, hvor vi tester ut og drifter forskjellig komposteringsutstyr egnet for AgroNova Prosessen.

AgroNova er produsent av Fibral og teknologileverandør av komposteringsprosesser. I tillegg driver vi et utstrakt FOU arbeid på sluttproduktet biomassen. Vi vil i fremtiden søke de mest bærekraftige og økonomisk fordelaktige veiene for biomassen, noe som skal sikre våre kunder optimal drift og utnyttelse av sitt organiske avfall.

Fabrikk


Senter for Innovativ Miljøteknologi

Samlokalisert med AgroNova på Solgaard Skog i Moss finner vi Senter for Innovativ Miljøteknologi (SIM). SIM er et forsøks og utviklingssenter for aktører innenfor ny grønn energi, og et arnested for nye bærekraftige løsninger. 

I tillegg til AgroNova AS finner vi selskapene Våler Fjernvarme AS, RETUR AS renovasjonstjenester og Vestby Fjernvarme AS.

Nøkkelpersoner

Kjell Aanerød -    Daglig leder og hovedaksjonær.

                           Kjell har mer enn 20 års erfaring fra gjenvinningsbransjen

                           og er engasjert i en rekke selskaper innenfor 

                           avfallsbehandling og gjenvinning..

Lars Falch -        Prosjektleder og aksjonær.

                           Lars er utdannet sivil økonom og har mange års erfaring

                           med utvikling av bedrifter og konsepter fra en rekke 

                           bransjer.


 

agronova
© Kjell Aanerød 2017