Kompostering

Tradisjonell kompostering


Det blir benyttet en rekke strukturmaterialer som torv, flis og bark til komposteringsformål. Felles for disse er at mengden strukturmateriale må være relativ høy. Gjerne i størrelsesorden 1 til 1 eller mer. Det betyr at for å kompostere for eksempel 1 tonn avvannet slam må man tilsette 1 tonn strukturmateriale. Du sitter da igjen med 2 tonn organisk masse som skal komposteres. Mye av nitrogenet og næringen som er i kloakkslammet går med på å bryte ned det tilsatte strukturmaterialet, og biomassen som kommer ut av prosessen inneholder derfor mindre næring. 

AgroNova Prosessen

Ved AgroNova Prosessen tilsettes kun 5 til 10 % Fibral, noe som gir en rekke fordeler. Næringsinnholdet opprettholdes og man får et meget godt C/N forhold.

Komposteringen foregår i en AgroNova Composting Unit, kalt ACU.

Prosessen er vesentlig hurtigere enn tradisjonell kompostering

Fibral er en  superabsorbent og det gjør at den fjerner det meste av lukten.

- Løsning for slambehandling og resikulering av alle typer våtorganisk avfall.

- Kommunalt slam, industrielt slam, slam fra fiskeoppdrett, matavfallagronova
© Kjell Aanerød 2017