Fibral

Fibral® er laget av resirkulerte aviser

Struktur

Fibral® er strukturmaterialet som benyttes i komposteringsprosessen og er nøkkelen til en effektiv prosess. Vi benytter kun ren resirkulert avis, et produkt som ikke inneholder noen farlige stoffer. Trykksverten er laget av vegetabilske oljer og omdannes sammen med andre organiske forbindelser i prosessen. 

Gjenvinning av ressurser

Fibral® er produsert av ren returavis som har sin opprinnelse fra grantreet. Hele stokken går med i produksjonen av avispapir, slikt at all fiberen og ligninet er med videre. Oppmalt avispapir som er hovedbestanddelen i Fibral® har en enorm overflater som utnyttes for å gi struktur til massene som skal komposteres.

I snitt resirkulerer vi og benytter 1 grantre pr tonn organisk avfall. Vi utnytter dermed en viktig ressurs som ellers kan gå til spille og skape forurensninger om den for eksempel deponeres.

Absorbasjon

I Fibral® er tilsatt 2-5 % hydrogel. Hydrogel har unike vannabsorberende egenskaper vi tar med oss i behandlingstrinnet. Se VIDEO vannabsorbasjon. Hydrogelen og dens egenskaper er med i biomassen etter kompostering, og vil i jorda fungere som et vannmagasin for plantene.

Dobbel gjenvinning

Vi resirkulerer avispapir og benytter dette for å resirkulere organisk avfall


agronova
© Kjell Aanerød 2017