Velkommen

SIM AgroSol AS


AgroNova AS har utviklet markedets mest effektive metode for kompostering av våtorganisk avfall og omdanning av dette avfallet til høyverdige produkter som gjødsel og energi.

På kun 5 til 7 dager komposteres det organiske avfallet til luktfri biomasse. Metoden er kompakt og gjennomføres lokalt hos kunden hvor avfallet oppstår.

Se på videoen til høyre for demonstrasjon av bruk i en dagligvareforretning. 


AgroNova AS has developed the most efficient method of composting of organic waste and the transformation of this wasteinto high-value products such as fertilizer and energy.

In just 5 to 7 days the organic waste is composted to odorless biomass, which can be used for fertilizer or energy purposes.

Watch the video to see daily use


agronova
© Kjell Aanerød 2017